nieuws

26 nov 2015, 18:06

Rivierenbuurt in omgeving Hoofdstation ziet betrekken PostNL-locatie ook als kans

Rivierenbuurt in omgeving Hoofdstation ziet betrekken PostNL-locatie ook als kans

Voor de zomervakantie heeft Groningen Spoorzone de hele Rivierenbuurt uitgenodigd mee te denken over de vraag: wat kan het mogelijke vertrek van PostNL betekenen voor het project Groningen Spoorzone en de Rivierenbuurt? Deze vraag kon op veel belangstelling rekenen. Er waren ruim 200 bezoekers op de informatiemarkt op 16 juni en er zijn 80 reacties ingediend waaronder meerdere schetsen. Alle reacties staan opgetekend in het Reactierapport mogelijkheden PostNL-locatie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op grond van de reacties komt de Stuurgroep Groningen Spoorzone tot de conclusie dat ook de omgeving het betrekken van de PostNL-locatie bij project Groningen Spoorzone als een kans ziet. Maar dan wel onder de voorwaarde dat er een mooie groene inpassing komt voor de buurt die tegelijkertijd de effecten van de busonderdoorgang vermindert. Voor parkeerplaatsen die verdwijnen moet een alternatief komen.

 

Met deze boodschap in het achterhoofd voert de gemeente Groningen namens het project onderhandelingen met PostNL. Er moet voldoende budget over blijven voor een zorgvuldige inpassing voor de buurt. Mocht de gemeente er niet uitkomen met PostNL, dan wordt het plan gebouwd zoals dat al is vastgesteld, met de schuine langere busonderdoorgang. Wat er dan met het PostNL-gebouw gebeurt is niet bekend. De Stuurgroep Groningen Spoorzone verwacht eind 2015 een besluit te nemen over het al dan niet aankopen van de PostNL-locatie.