nieuws

14 aug 2000, 00:12

Ombudsvrouw adviseert schouwburg rokers aan te pakken

De Groningse Stadsschouwburg moet maatregelen nemen tegen het roken in de gangen en foyers van het theater. Niet-rokers zouden bijvoorbeeld plaatsen in het theater kunnen reserveren die bereikbaar zijn via een rookvrije corridor. Dat beveelt gemeentelijke Ombudsvrouw Jeltje Meulenbroek het college van B&W aan na een klacht van een bezoekster van het Groninger Studentencabaretfestival.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De vrouw had zich bij de gemeente officieel beklaagd over de rookwolken die haar dwongen haarconsumpties in de portalen van de rookvrije theaterzaal te gebruiken. Afgezien van de zaal is het in alle ruimtes van het theater toegestaan te roken. Als antwoord kreeg de vrouw te horen dat het rookbeleid in de theaters ‘slechts een punt van discussie is’.
De Ombudsvrouw komt tot het oordeel dat de Tabakswet geen ruimte laat voor onbeperkt roken in gemeentelijke theaters. Een rokersruimte mag alleen beschikbaar worden gesteld wanneer de niet-roker er geen hinder van ondervindt.
Meulenbroek geeft toe dat de klassieke architectuur van het theater, dat uit 1883 stamt, de gewenste aanpassing er niet eenvoudiger op maakt. Toch moeten niet-rokende cultuurminnaars op hun plaats kunnen komen zonder door de rook gestoord te worden, stelt ze.