nieuws

16 aug 2000, 00:12

OM ziet geen strafzaak in HIV-besmetting Groningse hemofiliepatiënt

Het Openbaar Ministerie (OM) kan het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) en de Stichting Sanquin Bloedvoorziening niet vervolgen voor strafbare feiten in de hiv-besmetting van hemofiliepatiënt Wieger Koop. Dit omdat eventuele strafbare feiten verjaard zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De rechtbank in Groningen heeft de nabestaanden van Koop gelijk gegeven in de civiele procedure die de advocaat van de aan aids overleden man tegen de betrokkenen had aangespannen. De rechtbank stelde vast dat zowel het AZG als Sanquin in gebreke waren gebleken. Zij zouden niet voldoende veiligheidsmaatregelen hebben getroffen bij de transfusie en Koop niet voldoende informatie hebben verschaft over zijn situatie. De immateriële schade werd bepaald op 150 duizend gulden, het materiële deel zou nog nader bepaald moeten worden. Op dit bedrag zou het bedrag van 225 duizend gulden in mindering worden gebracht dat Koop al in een eerder stadium van het ministerie heeft ontvangen. Het AZG en Sanquin zijn tegen het vonnis in deze civiele zaak in hoger beroep gegaan.
Advocaat M. Stroink vroeg justitie daarnaast begin mei een justitieel vooronderzoek in te stellen naar mogelijk strafbaar handelen van het AZG en Sanquin. Volgens Stroink, die zich baseerde op een bij een universitair docent strafrecht ingewonnen advies, was justitieel onderzoek gerechtvaardigd. Zij had vaart achter haar verzoek gezet om te voorkomen dat de strafrechtelijke zaak mogelijk zou verjaren. De raadsvrouw had het strafrechtelijk rapport al in mei 1998 laten opstellen en aan het AZG overhandigd, maar omwille van de civiele procedure besloot ze de zaak aan te houden.
Hemofiliepatiënt Wieger Koop raakte ongeveer vijftien jaar geleden besmet met hiv, het virus dat aids veroorzaakt. De besmetting werd mogelijk veroorzaakt door een bloedpreparaat dat de Bloedbank Noord-Nederland zou hebben verstrekt. Koop overleed vorig jaar op 26-jarige leeftijd.
Advocaat Stroink legt zich bij het oordeel van het OM neer. Zij distantieert zich hiermee nadrukkelijk van andere uitspraken die een woordvoerder van enkele familieleden dinsdagochtend in dagblad ‘Trouw’ deed. ‘De enige resterende optie zou zijn de gedaagden voor moord aan te klagen, maar dat zou in dit geval een nergens op gebaseerde aantijging zijn’, aldus Stroink. ‘Het ziekenhuis heeft fouten gemaakt, maar ze hebben mijn cliënt natuurlijk niet met opzet om het leven gebracht.’
Het AZG is in principe blij met de uitspraak van het OM, al had het ziekenhuis liever gezien dat de vervolging was afgewezen op inhoudelijke gronden. ‘Het is nog nooit voor de rechtbank bewezen dat de besmetting van Koop te wijten is geweest aan een verkeerd bloedproduct’, aldus voorlichter R. Verhagen. ‘Wij willen zelf ook wel eens zekerheid over hoe de besmetting van Koop tot stand is gekomen.’