nieuws

19 jul 2000, 00:12

OM dreigt Grootegast wegens leegpompen recreatieplas

De gemeente Grootegast krijgt een proces-verbaal van het Openbaar Ministerie als het pompen van water uit een recreatieplas niet wordt stopgezet.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens het OM mag de gemeente niet op basis van een gedoogbeschikking het waterpeil verlagen. Daarvoor had de gemeente een ontheffing van waterschap Noorderzijlvest moeten hebben. Omwonenden, waaronder boeren in de omgeving, hebben nu onvoldoende gelegenheid tot inspraak gehad.
Burgemeester K.B. Dijkstra van Grootegast vindt dat de gemeente niet in strijd met de wet handelt. “We hebben een rechtsgeldige gedoogbeschikking. Bovendien hebben we heel zorgvuldig gehandeld. Het waterschap gaf pas het groene licht toen uit het zoveelste onderzoek bleek dat er geen nadelige gevolgen waren voor het grondwaterpeil.” Hij is dan ook niet van plan om het pompen stop te zetten.
De gemeente Grootegast wil het waterpeil van recreatieplas Strandheem bij Opende verlagen om aan de randen ruimte vrij te maken voor onder andere speeltoestellen. Burgemeester Dijkstra vindt dat er economische belangen in het spel zijn die het pompen zonder ontheffing rechtvaardigen. De ontheffing werd in maart van dit jaar aangevraagd. De burgemeester wijst op de aanzienlijke vertraging die was ontstaan als op de verlening was gewacht.