nieuws

21 sep 2008, 13:01

OLDAMBT NIEUWE NAAM VOOR TWEEDE GEMEENTE VAN GRONINGEN

De kiesgerechtigde inwoners van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten hebben massaal gekozen voor Oldambt als naam voor de fusiegemeente die op 1 januari 2010 ontstaat na het samengaan van de drie huidige gemeenten. Van alle kiesgerechtigden brachten er 19.800 (62,46%) een stem uit per internet of antwoordkaart. De naam Oldambt kreeg 68,68%van de uitgebrachte stemmen, gevolgd door Winschoten met 27,57%. Reiderland als nieuwe naam is duidelijk het minst populair, met 3,75% van de stemmen. Van de stemmen kwamen 9744 binnen via de speciale website www.wijkiezen.nl en 10056 arriveerden per antwoordkaart.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De uitkomst van de stemming is een zwaarwegend advies aan de gemeenteraden van Reiderland, Scheemda en Winschoten over de naam voor de nieuwe gemeente. De drie gemeenteraden besluiten op 25 september definitief over de nieuwe naam. Uitgangspunt van de politiek is, zo hebben veel fracties in het voortraject aangegeven, dat ze de - zeer duidelijke - keus van de bevolking volgen.

De grote deelname aan de stemming wordt door de gemeentelijke politiek gezien als een signaal dat mensen zich nadrukkelijk betrokken voelen bij de totstandkoming van de nieuwe gemeente. Na het samengaan van de drie ontstaat de tweede gemeente van Groningen wat betreft het aantal inwoners. Dat zijn er dan ongeveer 40.000.

De inwoners van het gebied mogen in het najaar van 2009 opnieuw een stem uitbrengen, maar dan voor de nieuwe gemeenteraad van de fusiegemeente die op 1 januari 2010 moet aantreden. De politieke partijen in het gebied zijn momenteel al druk bezig om verkiezingsprogramma’s op te stellen en kandidaten te polsen voor de raad die deze nieuwe gemeente zal gaan besturen.