nieuws

27 aug 2008, 21:09

NUON verwacht geen vertraging bij bouw in Eemshaven na uitspraak Raad van State

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft ten onrechte een vergunning verleend aan energiebedrijf NUON voor de lozing van afvalwater. Dat heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State besloten. NUON had de vergunning nodig voor een nieuw te bouwen centrale in de Eemshaven. De zaak was aanhangig gemaakt door Greenpeace, die in het gelijk is gesteld, zo maakte de Raad van State bekend. Maar NUON laat nu weten snel aan de eisen van de Raad van State te voldoen zodat de bouw, die momenteel toch al stil ligt, niet verder hoeft te worden vertraagd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

NUON werkt aan een nieuwe energiecentrale in de Eemshaven. De bouw start dit najaar, moet in 2011 jaar afgerond zijn en vergt een investering van 1,2 miljard euro. Volgens Greenpeace was niet exact bekend waar de lozingspunten voor het afvalwater komen te liggen toen de vergunning werd verstrekt. En ook waren er onduidelijkheden in de verstrekte vergunning rond temperatuurstijgingen van het te lozen water.

De Raad van State stelt dat de staatssecretaris een vergunning heeft verleend voor het lozen van afvalwater waarbij inderdaad onduidelijk is waar de lozingspunten zich precies bevinden. Dat is in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. 

Een woordvoerder van NUON laat in een reactie weten dat het bedrijf duidelijker zal aangeven waar de lozingspunten komen. ‘We kunnen de veriste duidelijkheid heel snel geven en zullen binnen enkele weken een nieuwe vergunning aanvragen’. De woordvoerder gaat er vanuit dat de nieuwbouw niet zal worden vertraagd.