nieuws

07 jul 2008, 11:11

NPCF: ‘Thuiszorgorganisaties zaaien onnodig paniek’

Volgens de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) zaaien enkele thuiszorginstellingen onnodig paniek over de ruggen van hun patiënten. De NPCF noemt het onaanvaardbaar dat acute cliënten worden geweigerd. Zaterdag werd bekend dat Thuiszorg Groningen een patiëntenstop afkondigt. Volgens de instelling is het budget via de AWBZ voor dit jaar uitgeput en is er geen geld meer om ouderen thuis te verzorgen en te verplegen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Atie Schipaanboord, adjunct-directeur van de NPCF, bewandelen de zorgaanbieders de verkeerde weg: ‘Ik zou haast zeggen: het is weer juli. Vorig jaar zagen we precies hetzelfde patroon: via de pers wordt paniek gezaaid, waar dat volstrekt onnodig is.’

‘Het zorgkantoor is aan zet om met de brede verzameling aanbieders in de regio de bestaande en nieuwe klanten op te vangen,' zegt Schipaanboord. 'Volgens ons zijn daar voldoende mogelijkheden voor. Alleen moet men rond de tafel gaan zitten in plaats van naar de media te gaan.’

De NPCF noemt het opvallend dat in sommige regio’s sprake is van een onverwacht grote toename van indicaties, vooral bij de persoonlijke verzorging. De oorzaak ligt volgens Schipaanboord aan het feit dat aanbieders steeds meer zelf indicaties mogen stellen. ‘De toename is groter dan door de vergrijzing verwacht mag worden. Of ze indiceren teveel, of ze zijn slecht in het maken van prognoses. Hoe dan ook zullen de thuiszorgorganisaties transparanter moeten worden. Er is nu geen zicht op of het geld wel op de juiste plaats terecht komt.’