nieuws

21 jul 2010, 20:08

Noorderbad Groningen al 4 jaar leeg en kost toch geld

De PvdA-fractie in Groningen is ontevreden over het feit dat een groot deel van het oude Noorderbad leeg staat. Sinds het vertrek van de bibliotheek in 2006 wordt het monumentale gebouw maar deels gebruikt. Omdat er nog wel huur moet worden betaald, gaat er jaarlijks veel gemeenschapsgeld verloren. De PvdA heeft hierover schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld en maant het college tot actie. “Het is – zeker in deze tijden van pijnlijke bezuinigingen – onacceptabel dat het Noorderbad al vier jaar vrijwel leeg staat, en er toch geld naar toe gaat” stellen de raadsleden Roeland van der Schaaf en Erica van Lente.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De PvdA-fractie heeft sinds 2006 meerdere malen bij het College geïnformeerd naar de stand van zaken en opgeroepen om actief op zoek te gaan naar een nieuwe huurder. De fractie wil o.a. antwoord op de vraag hoeveel geld de leegstand heeft gekost en voor welke toepassingen en gebruikers het gebouw geschikt gemaakt kan worden.

Van der Schaaf en Van Lente vragen zich af of de ongebruikte ruimte benut zou kunnen worden om knelpunten op het gebied van accommodatie voor gesubsidieerde instellingen op te lossen. “Op die manier wordt het verlies aan gemeenschapsgeld beperkt. Er moet echt een andere invulling worden gevonden. Dit Rijksmonument verdient beter.”, aldus de PvdA’-ers.