nieuws

25 jan 2001, 00:12

Noorden wil eigen Raad voor Cultuur

Kunstinstellingen in de drie noordelijke provincies willen een eigen regionale raad voor cultuur. Zij menen dat die beter kan beoordelen welke nieuwe kunstinitiatieven subsidie verdienen, dan de landelijke Raad voor Cultuur die op afstand in Den Haag zetelt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het idee komt uit de koker van directeur O. Westerhof van Keunstwurk uit Friesland en de directeur van Kunst en Cultuur Drenthe J. de Noord. Andere Noordelijke kunstinstellingen en politici steunen het voorstel, dat binnenkort verder moet worden uitgewerkt.
De Noordelijke Raad voor Cultuur zou zich hoofdzakelijk moeten richten op het uitreiken van subsidies aan nieuwe kunstinitiatieven. Zeker als er, zoals afgelopen jaar, veel nieuwe groepen om subsidie vragen, kan de landelijke Raad voor Cultuur niet alle aanvragen goed beoordelen. ,,Subsidieaanvragen die in het Westen wel worden gehonoreerd, worden dat niet als ze uit het Noorden komen’’, aldus De Groot.
De initiatiefnemers denken nog na over de invulling van hun plan. De landelijke Raad voor Cultuur zou volgens hen jaarlijks een bepaald bedrag kunnen oormerken, dat de Noordelijke raad zelf kan uitbesteden. Een andere mogelijkheid is dat elke regio zijn eigen raad krijgt, die samen in een landelijke raad zitting nemen.
Noordelijke kunstinstellingen voelen zich al jaren onderbedeeld als het gaat om het toekennen van subsidies voor kunst. Vorig jaar trokken protesteerden ze hiertegen op het Binnenhof.