nieuws

05 jun 2000, 00:12

Noorden: ‘Marktwerking loodswezen slecht voor Groningse en Friese havens’

De drie noordelijke provincies zijn ongelukkig met plannen van minister Netelenbos voor privatisering van het loodswezen. Volgens de drie noordelijke provincies – die samenwerken in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) leidt uitvoering van de plannen van de minister tot een aantasting van de concurrentiepositie van de havens van Groningen en Friesland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat staat in een brief die het Samenwerkingsverband Noord Nederland heeft gestuurd aan de voorzitter van de vaste Tweede Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. Daarin wijst het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland de volledige marktwerking in het loodswezen af.
Minister Netelenbos heeft plannen ontwikkeld om tot een kostendekkende dienstverlening te komen voor het loodsen van schepen in zeehavens. Voor de zeehavens in Noord-Nederland én Den Helder betekent dit voornemen van de minister een aanzienlijke verslechtering van de concurrentiepositie, zo stelt het SNN.
Dat komt volgens het Samenwerkingsverband door het getijdenkarakter van de havens van Delfzijl/Eemsmond en Harlingen en de bijzondere kwetsbaarheid van het Waddengebied. Deze stellen zodanige eisen aan een veilig scheepvaartverkeer dat de haventarieven wel erg zouden stijgen na privatisering van het loodswezen.
Het SNN pleit in plaats daarvan voor het nemen van efficiencymaatregelen en dienstverlening op maat, om belangrijke besparingen te bereiken. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland stelt zich - net als de zeehavenbeheerders en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders - op het standpunt, dat de loodstarieven het huidige niveau niet mogen overschrijden.
Het SNN wil graag op korte termijn een beslissing, omdat dreigende tariefsverhogingen investeringsbeslissingen negatief kunnen beïnvloeden.