nieuws

09 jun 2001, 00:12

Noorden haalt welvaarts-achterstand nog steeds niet in; verschil zelfs groter

De welvaart in de drie noordelijke provincies is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Uit een studie van het Nederlands Economisch Instituut (NEI) blijkt evenwel dat de achterstand ten opzichte van de rest van het land nog niet is ingelopen. Doordat de groeicijfers iets onder het nationaal gemiddelde liggen, wordt de achterstand zelfs groter.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In opdracht van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft het NEI onderzoek gedaan naar de sociaal-economische situatie van Groningen, Fryslân en Drenthe. Belangrijkste doel is inzicht te krijgen, of het Noorden met de uitvoering van de plannen – zoals die vastgelegd zijn in het Kompas voor het Noorden – op de juiste weg is. Het SNN komt daarmee tegemoet aan een wens van het Ministerie van Economische Zaken, dat jaarlijks een sociaal-economische schets van Noord-Nederland verlangt. De resultaten van het eerste onderzoek zijn vastgelegd in het rapport Koers op het Noorden 2000, dat vandaag tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis van Drenthe in Assen is gepresenteerd.
Ondanks de licht achterblijvende welvaartsgroei doen de drie noordelijke provincies het niet slecht. De werkgelegenheid groeit bovengemiddeld, steeds meer bedrijven kiezen voor Noord-Nederland en er wordt hard – en met succes – gewerkt aan een modernisering van de sectorstructuur. Er is een duidelijke verschuiving te zien van de traditionele sectoren als de landbouw en industrie naar de dienstverlening. Uitspringer is de zakelijke dienstverlening, waar het aantal werkzame personen tussen 1995 en 1999 met 36 procent steeg tegen 22 procent landelijk.
De rapportage van het NEI is in navolging van het Kompas voor het Noorden breed opgezet. Naast hier bovengenoemde onderwerpen wordt aandacht besteed aan de bevolkingsopbouw, bedrijventerreinen en kantoorruimten, woningmarkt, landbouw en toerisme. Daarbij wordt structureel onderscheid gemaakt tussen de vijf economische kernzones en het landelijk gebied. Het ruimtelijk-economisch beleid van SNN is gebaseerd op de gedachte om economische activiteiten te concentreren in kernzones met als contramal een aantrekkelijk landelijk gebied. Het rapport geeft niet alleen de meest recente stand van zaken weer, maar tevens een terugblik over de afgelopen vijf jaar.