nieuws

16 nov 2008, 21:09

Noordelijke werkgevers samen in actie voor meer noordelijke vrouwen naar de top

In Nederland wordt bestuur en management van het bedrijfsleven gedomineerd door mannen. Vrouwelijk talent bereikt de top doorgaans niet. Bedrijven realiseren zich dat er daarmee onwaarschijnlijk veel talent onbenut blijft. Ook het noordelijk bedrijfsleven heeft er een groot zakelijk belang bij om meer vrouwen op te nemen in het management. Om dat te bevorderen hebben zeventien grote werkgevers uit Noord Nederland zich verenigd in een regionaal netwerk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ambassadeurs van deze werkgevers, hun topmannen en –vrouwen, kwamen 10 november jl. voor het eerst bijeen bij de NAM om samen met vertegenwoordigers van o.a. vakbonden, werkgeversorganisaties, Kamer van Koophandel en de Rijksuniversiteit Groningen gezamenlijke acties af te spreken.


De eerste bijeenkomst van het Ambassadeursnetwerk kenmerkte zich door de positieve spirit en actiegerichtheid van de ambassadeurs. Na het welkomstwoord van de trekker van het netwerk, gedeputeerde Anneke Haarsma van de provincie Drenthe, maakten de aanwezige ambassadeurs hun actiepunten aan elkaar bekend. Ook wisselden zij van gedachten over de realisatie ervan.

Allen zijn ervan overtuigd dat het vooral gaat om een cultuuraanpassing binnen de organisatie en dat committent van de top daarbij onontbeerlijk is. Maar ook dat de houding van vrouwen zelf uiteindelijk bepalend is. Vrouwen moeten er vooral zelf voor gaan. Inspirerende vrouwelijke rolmodellen en het mentoren van talentvolle jonge vrouwen met ambitie kan een krachtige impuls geven aan de doorstroom van vrouwen naar de top.


Door het bedrijfsbelang aan te tonen en te laten zien dat een praktische aanpak werkt, willen de ambassadeurs ook andere organisaties inspireren hun voorbeeld te volgen.
Enova, emancipatie adviesbureau Drenthe ondersteunt het ambassadeursnetwerk in haar ambities. Het aandeel vrouwen in het (top)management, landelijk nu nog gemiddeld 7 procent, moet binnen een aantal jaren omhoog naar tenminste 25 procent.
Het Noordelijk Ambassadeursnetwerk bestaat onder andere uit de volgende organisaties:


Provincie Drenthe
NAM
KPMG
ING
N.V. Nederlandse Gasunie
Politie Drenthe
HanzeConnect
Drenthe College
GGZ Drenthe
Waterschap Reest en Wieden
Area Reiniging Nv
De Groot Installatiebedrijf
Gemeente De Wolden
Gemeente Aa en Hunze
Gemeente Meppel
Alescon
FNV

In samenwerking met VNO-NCW Noord, MKB Noord, KvK Noord-Nederland, FNV bouw en Rijksuniversiteit Groningen.