nieuws

15 mei 2008, 21:09

Noordelijke overheden teleurgesteld over advies van de Raad voor Cultuur

De leden van het Noordelijk cultuurconvenant (provincies Drenthe en Fryslân en Groningen en de gemeenten Groningen en Leeuwarden) zijn teleurgesteld over het advies dat de Raad voor Cultuur heeft gepresenteerd. Voor onder meer het Noord Nederlands Toneel (NNT), Grand Theatre en Galili Dance zijn de druiven zuur. De positie van het NNO blijft onduidelijk tot september.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


De noordelijke overheden hebben aangedrongen aan op een verhoging van 25% ten opzichte van de huidige Rijksbijdrage aan de noordelijke culturele instellingen. Daarbij gaat het in totaal om een verhoging van 2.8 miljoen euro ten opzichte van de huidige situatie. Uit het advies van de Raad blijkt dat er in totaal een bedrag van circa 750.000 euro extra beschikbaar komt voor noordelijke instellingen in de basisinfrastructuur. Vooralsnog betekent die een verhoging van 10%). Hiermee komt de Raad voor Cultuur niet tegemoet aan de ambitie van de Noordelijke overheden.

In totaal dienden 20 noordelijke instellingen een aanvraag in bij de Raad voor Cultuur voor een plaats in de landelijke basisinfrastructuur.,Tien aanvragen werden positief beoordeeld, twee aanvragen worden ter beoordeling doorgestuurd naar het NFPK (Nederlands Fonds voor Podiumkunsten). Zeven aanvragen werden van een negatief advies voorzien. Het besluit over de rijkssubsidie aan het NNO wordt in september verwacht.

Van de aanvragen die een positief advies kregen, staat het toegekende bedrag meestal niet in verhouding tot het aangevraagde bedrag. De artistieke kwaliteit van de instellingen wordt door de Raad voor Cultuur wel gewaardeerd, de financiële vertaling is echter onder de maat. Volgens de noordelijke overheden kan hierdoor de potentie van de instellingen onvoldoende worden benut. Voorbeelden hiervan zijn de festivals Noorderlicht en Noorderslag. Noorderlicht heeft ruim 300.000 euro extra aangevraagd, 34.000 euro wordt geadviseerd. Noorderslag vroeg 150.000 euro extra, 20.000 euro extra wordt geadviseerd .

Andere geadviseerde bedragen op een rij:
Het Noord Nederlands Toneel aanvraag 1000.000 euro, advies 250.000 extra
Tryater vroeg 150.000 euro extra, advies 100.000 euro extra.
De Citadel vroeg ruim 100.000 euro extra, advies 100.000 euro extra.
Grand Theatre:vroeg ruim 400.000 euro extra, advies 100.000 euro extra
Galili Dance: vroeg bijna 500.000 euro extra. advies 100.000 euro extra.
Het Prinses Christina concours en Poëziepaleis vroegen een verhoging en blijven op hetzelfde niveau.
Een nieuwkomer als rijksgesubsidieerde instelling is De Noordelingen advies 26.000 euro.

Minister Plasterk geeft in een reactie op de Raad voor Cultuur aan geen extra geld voor de cultuursector beschikbaar te willen stellen. Hij legt hiermee het advies van de Raad voor Cultuur naast zich neer en wil dat de Raad een nieuw voorstel schrijft, passend binnen de beschikbare rijksmiddelen voor cultuur. De Noordelijke overheden vinden dit een negatieve ontwikkeling aangezien dit het besluitvormingsproces over de nieuwe rijksmiddelen voor cultuur frustreert.