nieuws

30 jun 2000, 00:12

Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) maakt winst van 6,3 miljoen

De N.V. Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) heeft het afgelopen jaar, 1999, een winst geboekt van 6,3 miljoen gulden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat was aanzienlijk meer dan het jaar er voor, 1998, toen de winstmeter bleef steken op 2,8 miljoen gulden. De hogere opbrengst is vooral te danken aan het betere resultaat van het financieringsbedrijf.
Dat wil zeggen, er kwam voor een bedrag van 10,4 miljoen gulden aan dividend binnen op uitstaande leningen. Het ‘Ontwikkelingsbedrijf’, de andere tak van sport van de NOM, boekte een ‘verlies’ van 1,6 miljoen gulden. Maar dat is geen verlies in de traditionele zin, omdat het nemen van risico’s bij nieuwe ontwikkelingen nu eenmaal de kern-activiteit is van de NOM.
Volgens de NOM, die dit jaar 25 jaar bestaat, is de stijgende lijn in het aantal per jaar verstrekte participaties en achtergestelde leningen in 1999 voortgezet. In totaal werden er in 1999 aan 33 ondernemingen voor 38,3 miljoen gulden aan risicodragend vermogen verstrekt. Daaronder bevonden zich 21 nieuwe en 12 aanvullende financieringen. Volgens de NOM is het aantal geldverstrekkingen aanzienlijk hoger dan enkele jaren geleden en zal dat de komende jaren waarschijnlijk ook zo hoog blijven.
In totaal bedroeg het aantal participaties in bedrijven in het noorden 131; dat was er precies een meer dan aan het begin van het jaar. Wel veranderde de portefeuille sterk van samenstelling. Er kwamen 23 nieuwe bedrijven bij, en er verdwenen 22 bedrijven, die vrijwel allemaal dankzij de steun van de NOM nu op eigen kracht verder kunnen groeien.
Uit de cijfers blijkt ook dat de NOM steeds meer inzet op steun aan nieuwe veelbelovende bedrijven in risicovolle sectoren. Er zijn steeds meer participaties in de sector van de chemie/biotechnologie. De sector Informatietechnologie is qua bedrag inmiddels al de tweede in omvang.