nieuws

19 mrt 2012, 12:12

Noordelijke Dagblad Combinatie zet kranten te koop

De Noordelijke dagblad Combinatie – NDC- heeft de kranten Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant te koop gezet. Dat meldt vandaag de Leeuwarder Courant. Naar verluidt draaien beide Noordelijke kranten prima, maar is de uitgeverij als geheel in de problemen gekomen na de aankoop in 2008 van een school-boeken uitgeverij.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens het bericht in de Leeuwarder Courant is het mediaconcern NDC/VBK is op zoek naar nieuwe investeerders. De Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden staan in de etalage. Voorzitter Theo van der Raadt bevestigt dat de raad van bestuur ,,open staat voor discussie over het aandeelhouderschap''.


Er is door de krantenuitgevers Wegener en Telegraaf Media Groep belangstelling getoond, maar de noordelijke dagbladuitgever zoekt naar alternatieven.

Vanmiddag is er door de uitgever een persverklaring verstuurd. Daarin staat dat 'in aansluiting op de strategie die NDC|VBK de uitgevers volgt sinds de tweede helft van 2010, ‘wordt op dit moment een verkenning uitgevoerd naar de aandeelhoudersstructuur van de drie hoofdactiviteiten. De Raad van Bestuur van NDC|VBK heeft hiertoe het initiatief genomen en leidt deze verkenning.'

'Alle drie de hoofdactiviteiten van NDC|VBK (nieuwsmedia, boeken en educatieve uitgaven) zijn gezond en winstgevend. Het is op dit moment te vroeg om te zeggen waartoe de verkenning naar een nieuwe aandeelhouderstructuur zal leiden. Zodra daartoe aanleiding is, zal NDC|VBK met nadere berichtgeving komen.’’

‘De drie hoofdactiviteiten van NDC|VBK hebben inmiddels ieder hun eigen bedrijfsstrategie. De relatief beperkte operationele synergie binnen NDC|VBK tussen de drie activiteiten maakt een volgende stap in het aandeelhoudersschap logisch en bespreekbaar. Bij deze verkenning staat voorop dat een optie alleen serieus wordt onderzocht indien deze in het belang is van de onderneming en alle direct betrokkenen, inclusief de werknemers, de klanten en de aandeelhouders. ‘’