nieuws

31 jul 2000, 00:12

Noordelijke bedrijven krijgen toch Brussels geld

Bedrijven in het noorden krijgen toch de felbegeerde investeringspremies uit Brussel. Lange tijd kon staatssecretaris Ybema van Economische Zaken en de Europese Commissie geen overstemming bereiken over de investeringspremieregeling (IPR).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Europese Commissie besloot dat de noordelijke bedrijven met terugwerkende kracht een beroep kunnen doen op 102 miljoen gulden. Die beslissing werd met opluchting begroet. “Je kunt zeggen dat het zo is geworden zoals wij het graag wilden zien”, zegt woordvoerder B. Nuys van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM). Toch kan er wel sprake zijn van schade omdat veel bedrijven lange tijd in onzekerheid verkeerden.
Direct na de goedkeuring uit Brussel nam uitvoeringsorganisatie, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, de al ingediende aanvragen voor subsidie in behandeling. Met de 56 aanvragen is 26 miljoen gulden gemoeid. Dit bedrag moet leiden tot 205 miljoen aan investeringen en zevenhonderd nieuwe arbeidsplaatsen.