nieuws

23 feb 2012, 10:10

Noordelijke bedrijfsleven zeer somber over eerste kwartaal

In Noord-Nederland voorziet 29 procent van de bedrijven een omzetdaling voor het lopende kwartaal. Vooral in de bouw zijn de verwachtingen somber: daar verwacht 45 procent van de bedrijven een omzetdaling. Deze cijfers werden vanmorgen bekend gemaakt bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De cijfers betroffen de resultaten van de Conjunctuur Enquete Nederland, de zogenaamde COEN-cijfers. Deze geven een beeld van actuele resultaten en verwachtingen van ondernemers. De cijfers voor Noord-Nederland bevestigen het beeld van het CBS van vorige week, dat Nederland opnieuw in een recessie is beland; voor Noord-Nederland lijkt dat nu ook het geval.


Eind 2011 was er nog wel een klein plusje ten opzichte van de drie maanden er voor. Maar het eerste kwartaal van dit jaar zijn de verwachtingen aanzienlijk somberder. Nu is nog slechts zestien procent positief gestemd over de omzetontwikkeling.


Detailhandel


Niet alleen in de bouw verwacht 45 % van de bedrijven een omzetdaling. Ook de industrie en de detailhandel verwachten een negatieve groei in het eerste kwartaal. De groothandel en de zakelijke dienstverlening in Noord-Nederland zitten met hun prognose op de nullijn.


Per provincie


Overigens zijn de verschillende binnen de noordelijke provincies wel groot. In Friesland ( - 20 %) domineren de negatieve omzetverwachtingen sterker dan in Drenthe (- 10%) en Groningen (- 7 %).

‘Er moet iets gebeuren’


Volgens Lambert Zwiers, directeur van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord, is de negatieve spiraal in Noord-Nederland vooral het gevolg van internationale conjuncturele problemen. ‘De oorzaak is eerder politiek dan economisch: de schuldenproblematiek modderde te lang door’.


Maar voor een deel is het toch ook wel degelijk een Nederlands probleem: opmerkelijk is dat de bouwsector in Duitsland en België geen problemen hebben, en Nederland wel. Daarom moet er op korte termijn iets gebeuren, bijvoorbeeld een nationaal isolatieprogramma. En op langere termijn zijn er hervormingen nodig in de financiering van de aankoop van woningen en ook aan de veel te hoge grondprijzen moet iets gebeuren’, aldus Zwiers.