nieuws

25 feb 2002, 00:12

Noord-Groningse school dicht: asbest

Een basisschool in het noord-Groningse Oosaterwijtwerd moet de deuren sluiten in verband met asbest. Het gaat om de openbare basisschool Dieftil. De asbest is vermoedelijk inde school terecht gekomen bij het aanbrengen van nieuwe c.v.-ketels.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gebleken is dat daarbij asbestdeeltjes zijn vrijgekomen op de zolder. Door het nemen van luchtmonsters is vastgesteld, dat asbestdeeltjes zich in geringe mate door een deel van het gebouw hebben verspreid.
Om elk risico voor de gezondheid van leerlingen en personeel uit te sluiten heeft het schoolbestuur na raadpleging van de GGD, besloten om het verontreinigde deel door een specialistisch en gecertificeerd bedrijf te laten reinigen. Dit zal naar verwachting twee weken in beslag nemen. De verspreiding van asbest is uitsluitend het gevolg van de monteren van de ketels. De directuie van de school benadrukt dat leerlingen en personeel in het verleden niet aan risico’s hebben blootgestaan. Om de komende twee weken het geven van onderwijs zoveel mogelijk ongestoord voort te kunnen zetten heeft de school ruimte kunnen vinden in de Abt Emo school in Westeremden. Daar kunnen alle leerlingen met hun eigen onderwijzers terecht. Nadat de schoonmaakactie is afgerond zullen eerst wederom luchtmonsters worden genomen. Pas nadat is vastgesteld, dat er geen verontreiniging meer aanwezig is zal de school weer in gebruik worden genomen. De leerlingen op de Dieftilschool komen uit Oosterwijtwerd, Leermens en Eenum. De ouders zijn via een brief op de hoogte gebracht van de situatie.