nieuws

20 feb 2001, 00:12

NOM participeert in recordaantal bedrijven

De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NOM heeft het afgelopen jaar voor 32 miljoen gulden in 39 bedrijven geparticipeerd. Het betreft hier op beide fronten een absoluut record voor de drie noordelijke provincies.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het bedrag aan stuwende investeringen bedroeg 739 miljoen gulden. De winst van de NOM over 2000 bedraagt ruim tien miljoen gulden, tegen een winst van 6,3 miljoen gulden over 1999.
NOM-Investeringsbevordering rondde vorig jaar 22 projecten succesvol af. De operaties betroffen twaalf buitenlandse en tien binnenlandse ondernemingen. De investeringen door deze bedrijven bezorgden het noorden 1440 nieuwe arbeidsplaatsen en stelden ruim 800 arbeidsplaatsen zeker. De buitenlandse bedrijven hebben 628 miljoen gulden geïnvesteerd (1216 nieuwe arbeidsplaatsen), de binnenlandse bedrijven 111 miljoen gulden (224 nieuwe arbeidsplaatsen). Het aantal projecten komt overeen met het resultaatgemiddelde van de laatste vier jaren.
NOM-Financiering heeft aan 39 bestaande en nieuwe bedrijven risicodragend vermogen verstrekt voor een totaalbedrag van 32,1 miljoen gulden. Ruim 40 procent van dit bedrag, ruim een derde van het totaal aantal deelnemingen, is gedaan in de sectoren ICT en Life Science, de twee sectoren die voor de NOM speerpunt van beleid zijn.