nieuws

14 okt 2011, 16:04

Nóg meer fietsenstallingen erbij op Hoofdstation

Rond het Hoofdstation van Groningen worden komende tijd opnieuw enkele honderden extra fietsenrekken geplaatst. Daarmee komt het totaal aantal plekken nu op zo’n duizend.
Rond het Hoofdstation van Groningen worden komende tijd opnieuw enkele honderden extra fietsenrekken geplaatst. Daarmee komt het totaal aantal plekken nu op zo’n duizend.
Rond het Hoofdstation van Groningen worden komende tijd opnieuw enkele honderden extra fietsenrekken geplaatst. Daarmee komt het totaal aantal plekken nu op zo’n duizend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De 440 fietsklemmen komen wel iets verder van het station te liggen. Op het Stadsbalkon en in de fietsflat is namelijk geen plek meer. In de groenstrook langs het Prof. H.C. van Hallpad, het fietspad langs het spoor, komen 240 parkeerplekken. Op het parkeerterrein bij het TNT-gebouw aan de Achterweg komen nog eens 200 plaatsen. Het zijn voorlopige stallingen. Ze blijven er één jaar.

En ondanks deze uitbreiding blijft er de komende jaren behoefte aan nog meer fietsparkeerplekken. “We gaan onverminderd door met het zoeken naar stallingslocaties voor de langere termijn”, aldus het college van B&W. De gemeente kijkt ook naar plaatsen in gebouwen rond het station en parkeerkelders.