nieuws

29 okt 2002, 00:12

Nieuwe weg naar westen provincie Groningen voor 50 miljoen euro

De provincie Groningen heeft met de besturen van vier gemeenten overeenstemming bereikt over het tracé voor een nieuwe weg die het noordwesten van Groningen beter moet ontsluiten. Het betreft een weg van Groningen naar de gemeente De Marne die oostelijk langs Winsum loopt en die aansluit op de ringweg Groningen. Met de aanleg is een investering gemoeid van tussen de 43 en 50 miljoen euro.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de Groningse gedeputeerde voor verkeer T. Musschenga (CDA) is een nieuwe weg nodig omdat de huidige door tal van kleine kernen loopt waardoor de leefbaarheid van die dorpen vermindert. Bovendien is de bereikbaarheid van het gebied ten noordwesten van de stad Groningen momenteel onvoldoende, is er sprake van sluipverkeer en is de capaciteit van de weg te gering voor de verwachte verdere groei van het autoverkeer. Daarom is een nieuwe weg volgens hem broodnodig.