nieuws

01 feb 2001, 00:12

Nieuwe voorzitter voor cliëntenraad SOZAWE

De Cliëntenraad van de dienst SOZAWE krijgt per 1 februari een nieuwe voorzitter, mevrouw Wil Hoek. Zij vervangt de heer Zweens die de afgelopen vijf jaar voorzitter was. Wil Hoek is jarenlang districtmanager geweest van Humanitas district Noord.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een nieuwe voorzitter wordt op voordracht van het college benoemd door de raad voor een periode van drie jaar. De periode kan met maximaal twee jaar worden verlengd. Zweens is gedurende vijf jaar voorzitter geweest en heeft daarmee de maximale zittingstermijn bereikt.