nieuws

02 mei 2001, 00:12

Nieuwe verkeersregel uit 1927

Op de Dag van de Arbeid, dinsdag 1 mei, is het dan eindelijk zover. Na zestig jaar krijgen fietsers die van rechts komen op een gelijkwaardige weg weer voorrang. Een soortgelijke wet bestond al sinds 1927, maar in 1941 schaften de Duitse bezetters de regel af. Zij wilden dat het Duitse militaire verkeer geen hinder zou ondervinden van de fietsers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De afgelopen jaren werd er volop gelobbyd door politici en verkeersorganisaties om de wet uit 1927 weer tot leven te wekken. Dat had geen succes; bewindslieden vonden het te gevaarlijk om fietsers van rechts voorrang te geven. Hun collega's in de rest van Europa dachten daar schijnbaar anders over, want een soortgelijke wet is in landen als Duitsland en Denemarken al enige tijd gemeengoed.
In Nederland duurde het tot 1995 voordat er een motie van Paul Rosenmöller (GroenLinks) werd aangenomen om fietsers van rechts voorrang te geven. Dit tot grote blijdschap van de Fietsersbond en de verkeersveiligheidsorganisatie 3VO. Beide organisaties verwachten weinig, maar hopen veel van de nieuwe verkeersregel.
Volgens de Fietsersbond is het afwachten hoe het uitpakt, omdat er geen onderzoek is gedaan naar de uitwerking van de nieuwe regel. 3VO heeft meer vertrouwen in de verkeersmaatregel en denkt dat het vooral alles een stuk duidelijker maakt. ,,Wanneer er geen borden of haaientanden staan, weet de fietser voortaan zeker dat hij voorrang krijgt als hij van rechts komt. Daardoor wordt het op de weg ook veiliger voor fietsers,'' vertelt B. Woudenberg van 3VO.
,,Bovendien hebben gemeenten door de herinvoering van de wet veel kruispunten en wegen moeten nalopen op onveilige situaties. Tien tot 20 procent van kruispunten is daardoor nu aangepast.'' Niet alleen gemeenten zijn goed voorbereid op de nieuwe regel. Uit een enqûete blijkt dat bijna 95 procent van de Nederlanders op de hoogte is van de verandering. En dat is een aangename verrassing voor 3VO. ,,Zulke resultaten boeken we niet vaak,'' aldus Woudenberg. ,,De smurfen hebben hun werk klaarblijkelijk goed gedaan.''
Hij doelt hiermee op de reclamecampagne die het ministerie van Verkeer en Waterstaat drie weken terug startte om mensen te wijzen op de nieuwe regel. De campagne 'Geef het door, rechts gaat voor' werd gevoerd met een waar bombardement van tv-spotjes, onder meer met Vader Abraham en zijn smurfen, radiospotjes en een speciaal lespakket voor basisscholieren tussen de tien en twaalf jaar.
Juist bij deze scholieren, die traditioneel gezien veel risico's lopen in het verkeer, wist 'slechts' 75 procent van de regel. Het werk zit er dan ook zeker nog niet op, denkt Woudenberg. ,,In de verkeersexamens voor scholieren is de nieuwe regel al opgenomen.'' 3VO verwacht dan ook dat het percentage nog zal toenemen. ,,Maar jongeren moeten niet vergeten dat het bij twijfel verstandiger is om zelf voorrang te verlenen. Dat is nog een stuk veiliger,'' aldus Woudenberg.