nieuws

08 feb 2001, 00:12

Nieuwe uitgave IKN verbetert voorlichting kankerpatienten

Aan een heldere informatievoorziening aan kankerpatiënten wordt vaak weinig aandacht besteed. Dit stelt het Integraal Kankercentrum Noord-Nederland (IKN). Om hier wat aan te doen heeft het IKN verschillende projecten opgezet in ziekenhuizen in het Noorden en een uitgave samengesteld met mogelijke verbeteringen van onder meer de voorlichting aan kankerpatiënten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het document ‘Kwaliteitsprojecten IKN’, gericht op hulpverleners, zijn mogelijke verbeteringen verzameld die in de praktijk tot stand kwamen. Hiermee moet het mogelijk zijn de voorlichting en begeleiding van patiënten en de onderlinge samenwerking tussen hulpverleners aan te pakken. De publicatie kwam tot stand na het optekenen van praktijkervaringen uit noordelijke plaatsen van Assen tot Zwolle.
Het IKN is in 1998 begonnen met het opzetten van dit soort projecten, die praktische werkafspraken opleveren, stelt de organisatie. Bestaande folders worden geactualiseerd en de mondelinge voorlichting wordt zo aangepast dat patiënten zelf meer vragen kunnen stellen. ‘’De nieuwe uitgave bevat een checklist met daarin vragen die de kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijker maken’’, aldus het IKN.
De nieuwe publicatie behandelt verbeteringen voor het omgaan met patiënten met borst-, darm- en eierstokkanker. Binnenkort moeten er verdere uitgaven beschikbaar komen. Hulpverleners kunnen het boek bestellen bij IKN via telefoonnummer 050-5215900 of door een emailtje te sturen naar info@ikn.nl.