nieuws

07 nov 2000, 00:12

Nieuwe subsidieregeling personeelsmanagement Groningse bedrijven

Er komt een nieuwe subsidieregeling voor bedrijven uit Groningen, Friesland en Drenthe. Het betreft een regeling van het Samenwerkingsverband Noord Nederland, waarin de drie noordelijke provincies samenwerken. Deze subsidie-regeling voor personeelsbeleid is vooral interessant voor het Groninger MKB

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om een regeling genaamd Human Resource Management (HRM). De regeling heeft tot doel bedrijven te stimuleren hun beleid op het gebied van human resource management te professionaliseren. Volgens de noordelijke provincies verbetert het HRM-beleid de concurrentie-positie van Noordelijke bedrijven en vergroot hun aantrekkelijkheid als werkgever. En dat is belangrijk gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt, ook in het Noorden.
De nieuwe regeling kent subsidies toe voor het opstellen van een beleidsplan voor personeelsmanagement, voor het maken of herzien van functieprofielen en om te komen tot certificering voor een keurmerk voor strategisch personeelsbeleid.
Het SNN wil de nieuwe regeling zo snel mogelijk van kracht laten worden. Vanaf 1 januari kunnen daarom in eerste instantie alleen MKB-bedrijven van de regeling gebruik maken. Voor MKB-bedrijven bedraagt de subsidie 50 procent van de subsidiabele kosten, met een maximum van 75.000 gulden per project. Voordat de regeling per 1 januari van kracht wordt moet de interprovinciale Statencommissie nog wel instemmen met het voorstel.