nieuws

14 feb 2002, 00:12

Nieuwe spraakherkenner cocktailpartybestendig

Een aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ontwikkelde spraakherkenningmethode blijkt beter storende achtergrondgeluiden weg te filteren dan tot dusverre mogelijk was. Dit betekent een doorbraak, omdat de huidige generatie automatische spraakherkenningsystemen dit niet goed kunnen. Die zijn vaak al onbruikbaar wanneer er maar een beetje achtergrondgeluid is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De onderzoekers spreken in dat geval van het ‘cocktailparty probleem’; door de kakofonie van geluiden gaat de verstaanbaarheid achteruit. Er is grote vraag naar dit soort apparatuur, die ‘ruisrobuust’ genoemd wordt, aldus natuurkundige T. Andringa, die 22 februari op zijn onderzoek promoveert.
Het principe is complex, maar komt erop neer dat bij het herkennen van spraak alleen geluidselementen worden gecombineerd die samenhang vertonen met karakteristieke eigenschappen van het opgevangen geluid, bijvoorbeeld van een bepaalde spreker. ‘’Daarmee is het mogelijk om een ruizig signaal op te delen in signaalcomponenten die elke met grote waarschijnlijkheid van een enkele bron komen’’, aldus de onderzoeker. Het project werd uitgevoerd bij de onderzoeksschool BCN van de RUG. Volgende week promoveert Andringa en wordt een symposium over het onderwerp gehouden.