nieuws

18 nov 2008, 15:03

Nieuwe rijksdiensten voor Groningen, aldus PvdA en ChristenUnie

De fracties van de PvdA en de Christen Unie in de stad Groningen willen dat alles in het werk gesteld wordt om ‘nieuwe’ (geconcentreerde) rijksdiensten naar stad en regio te halen. Aanleiding hiervoor is het voornemen tot het verplaatsen van een deel van de regio Noord van de Rijksgebouwendienst naar het westen van het land.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Wij vroegen al eerder aandacht voor het verschijnsel dat de rijksoverheid de neiging heeft regionale vestigingen op te heffen of in personeelsaantal te verminderen ten gunste van nieuw op te richten (geconcentreerde) eenheden van de rijksdienst in het westen en midden van het land. Eerder werd bekend dat (delen) van de SIOD (Sociale inlichtingen en OpsporingsDienst, Arbeidsinspectie en VWA (Voedsel en WarenAutoriteit) de stad gaan verlaten’, zo schrijven PvdA-er Bert Oost en Inge Jongman (ChristenUnie)

De concentratie van de rijksdienst leidt tot andere organisatorische constructies bijvoorbeeld in de vorm van zogenaamde shared services organisaties: organisaties die uitvoerende en faciliterende taken voor grotere delen van de rijksdienst voor hun rekening nemen. Hier ontstaan voor de regio nieuwe kansen. ‘Want waarom zou je zo’n organisatie in de Randstad neerzetten terwijl het vestigingsklimaat in de regio veel aangenamer is. Wij vinden dat het college actie moet ondernemen om dit soort nieuwe rijksdiensten naar stad en regio te halen.’

De fracties van de PvdA en de Christen Unie hebben hierover vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld.