nieuws

24 jun 2008, 11:11

Nieuwe radar voor Eemshaven

Op 1 juli 2008 is de nieuwe radar in de Eemshaven gelegen in de Westlob (vlakbij de Beatrixhaven) operationeel. Deze nieuwe radar is een aanvulling op de oude radar ter hoogte van Oudeschip. Na ingebruikname zal Groningen Seaports de radar overdragen aan Rijkswaterstaat. Met de bouw is een investering van enkele honderdduizenden euro’s gemoeid. (Foto: Koos Boertjens)

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De radar in Oudeschip heeft door de diverse nieuwe bouwactiviteiten in de Eemshaven - waaronder windmolens en de geplande energiecentrales - onvoldoende zicht gekregen. Volgens het zogenaamde Eems Radar Verdrag moet de radar een ‘open gezichtsveld’ hebben. Mocht dit beeld beperkt worden, dan moet de veroorzaker zorgen voor een goed alternatief. Groningen Seaports heeft - op basis van specifiek onderzoek - de nieuwe plek gekozen.

Het nieuwe radarstation is ingericht met de nieuwste apparatuur op radargebied. Daarnaast is het straalpad dat over de Eems liep, verplaatst. Het nieuwe straalpad - een onzichtbare straalverbinding tussen twee schotels - loopt nu van Borkum naar het Duitse Kampen en vervolgens rechtstreeks naar Knock. Op basis van de radar is het mogelijk om al het scheepvaartverkeer dat zich in het beheersgebied bevindt, nauwlettend te volgen.