nieuws

22 nov 2000, 00:12

‘Nieuwe Noordzijde verbetert de verkeersveiligheid’

De plannen voor de Nieuwe Noordzijde zullen uiteindelijk leiden tot een vergroting van de verkeersveiligheid. Dat beweert althans de maker van een website die in het leven is geroepen om steun te verlenen aan de plannen voor de Nieuwe Noordzijde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de plannen van de Nieuwe Noordzijde is ook aandacht besteed aan de veiligheid van het gebied, zowel de veiligheid op straat als de verkeersveiligheid, aldus de website beam.to/VoorNoordzijde. De huidige straten achter de noordzijde geven veel mensen een onveilig gevoel, met name door de nauwe straten, het vele graffiti en de penetrante urinelucht. Als de plannen van de Nieuwe Noordzijde doorgaan, zal dit verleden tijd zijn. De straten worden bij het centrum getrokken, waardoor er meer toezicht is in deze straten, bovendien zullen de straten worden verbreed en beter worden verlicht.
Een heel ander punt van veiligheid is de verkeersveiligheid. Hier zijn twee pijlers waardoor de veiligheid toeneemt. Ten eerste zullen de automobilisten die een parkeerplaats zoeken in één keer naar de parkeergarage kunnen rijden, waar ze door middel van 'Vol/Vrij'-aanduidingen worden gewaarschuwd waar ze het beste heen kunnen. Momenteel moeten de automobilisten vele rondjes rijden rond de diepenring voordat ze een parkeerplaats hebben gevonden. Deze parkeerplaatsen zullen verdwijnen, waardoor de weg een stuk veiliger wordt. Ten tweede zal er een ondergronds bevoorradingssysteem worden aangelegd, waardoor de vrachtwagenchauffeurs geen moeilijke capriolen meer hoeven uit te halen om de winkels te bevoorraden. De site beam.to/VoorNoordzijde roept iedereen daarom op, om op het referendum voor de Nieuwe Noordzijde te stemmen.