nieuws

09 jul 2014, 10:10

Nieuwe locatie voor Dansacademie Lucia Marthas

Dansacademie Lucia Marthas verhuist in de loop van 2017 naar een nieuwe locatie op de Zernike Campus Groningen. Er is gekozen voor nieuwbouw op de locatie van de Hanzehogeschool Groningen aan het Zernikeplein 7.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op dit moment zijn zowel het hbo-gedeelte van de Hanzehogeschool Groningen, het mbo-deel van het Noorderpoortcollege als de vooropleiding gehuisvest aan de Akkerstraat. De school wil echter meer licht, lucht en ruimte en daarom wordt er een nieuw gebouw gerealiseerd voor de dansers en docenten. Na de zomervakantie wordt gestart met het plan van eisen en de aanpassingen zullen zo rond het jaar 2017 gereed zijn.

De nieuwbouw maakt onderdeel uit van het strategisch huisvestingsplan. In dit plan worden de investeringen voor de komende jaren beschreven op het gebied van onderwijs- en onderzoeksgebouwen voor studenten, docenten en ondersteunend personeel.

Dansacademie Lucia Marthas leidt studenten op tot showdanser, musicaldanser, theaterdanser of docent Dans. Momenteel studeren er ca. 50 studenten op hbo-niveau, 50 studenten op mb-niveau en 250 leerlingen doen de vooropleiding.