nieuws

20 nov 2002, 00:12

Nieuwe lector Hanzehogeschool Groningen (22 nov)

Op vrijdag 22 november 2002 installeert de Hanzehogeschool Groningen haar tweede lector. Drs. Adri Broeke geeft de komende jaren richting en inhoud aan het Lectoraat Sportmanagement in het verlengde van het onderzoeksprogramma "Sportmanagement als professie".

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tijdens de installatierede geeft Adri Broeke in het openbaar zijn visie over de invulling van het lectoraat. Daarnaast komt hij in een korte videofilm aan het woord over onder andere zijn achtergrond, zijn visie op het lectoraat, zijn visie op werken in het algemeen en zijn muziekvoorkeur. Deze muziekvoorkeur komt later terug in het repertoire dat bij de afsluiting van de installatie zal worden gespeeld.
Het lectoraat Sportmanagement richt zich op de professionalisering van het management van sportorganisaties. Er is een sterke behoefte aan afstemming van vraag en aanbod in de groeiende sportmarkt. Kernonderdelen van het lectoraat zijn het opzetten van een landelijk platform, het opbouwen van een toegankelijke databank en het ontwikkelen van een masteropleiding. Er wordt nauw samengewerkt met de Hogeschool van Amsterdam, het Sportmanagement Instituut Groningen en het "International Sport Management Committee".
De zeven andere lectoraten van de Hanzehogeschool zijn: Strategisch Ondernemen, Bio-Informatica, Human Technology, Transparante Zorgverlening, Computervisualisatie, Arbeidsverhoudingen en Rehabilitatie.