nieuws

14 nov 2007, 09:09

Nieuwe functie voor oud-Commissaris Hans Alders

Hans Alders, tot voor kort commissaris van de Koningin in de provincie Groningen, is per 1 september jl. benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het UMCG. Hij volgt drs. E.H.T.M. Nijpels, commissaris van de Koningin in Friesland, op, wiens lidmaatschap van de Raad van Toezicht op die datum is beëindigd wegens afloop van de maximale zittingstermijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hans Alders was in de periode 1989 - 1994 minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu in kabinet-Lubbers III, met nota’s over de ruimtelijke ordening (Vinex) en het milieubeleid (NMP-plus).

Na zijn ministerschap stapte hij over naar een internationale functie bij United Nations Environment Program (U.N.E.P.) en was hij nadien elf jaar commissaris van de koningin in Groningen. Alders bekleedt diverse nevenfuncties, waaronder die van voorzitter van het bestuur van pensioenfonds PGGM en voorzitter van Energiened.

Met ingang van 1 september 2007 bestaat de Raad van Toezicht UMCG uit mevrouw M. de Boer (voorzitter), de heer G. van der Lugt, dr. L. Koopmans, prof. dr. B. Witholt en de heer H. Alders.