nieuws

02 feb 2016, 21:09

René Paas (49) voorgedragen als nieuwe commissaris van de Koning

Provinciale Staten van Groningen hebben de Groningse oud-wethouder en oud-gemeenteraadslid René Paas aanbevolen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) als nieuwe commissaris van de Koning (cdK) in de provincie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

René Paas is hiermee de verwachte opvolger van Max van den Berg die per 1 april 2016 afscheid neemt als cdK in de provincie Groningen. Volgens Provinciale Staten past René Paas goed bij de provincie en bij de Groningers en kan hij een goede invulling geven aan de eisen gesteld in de profielschets.

Provinciale Staten zien in hem een verbinder en een zeer betrokken persoon met een warm hart voor Groningen en de Groningers. Hij weet wat er maatschappelijk en politiek speelt in de provincie en wil met alle energie die hij heeft de uitdagingen in Groningen oppakken: met en voor de Groningers.

Op 28 oktober 2015 werd tijdens een extra Statenvergadering een vertrouwenscommissie ingesteld en de profielschets voor de nieuwe cdK vastgesteld. De afgelopen maanden voerde de vertrouwenscommissie gesprekken met sollicitanten. Deze gesprekken en de eerder gemaakte profielschets vormden de basis voor het advies van de vertrouwenscommissie aan de Staten.

Wethouder

René Paas (1966) is voorzitter van Divosa. In zijn vrije tijd is René Paas toezichthouder bij het Fonds voor de Cultuurparticipatie, de Utrechtse zorgaanbieder Axioncontinu en de Hersenstichting. Daarnaast is hij voorzitter van het Zorginnovatieforum.

René Paas is getrouwd en vader van drie kinderen. Hij was voorheen ook al erg actief in Groningen.

  • René Paas studeerde Nederlands recht en bestuurswetenschappen in Groningen.
  • Van 1992 tot 1996 werkte hij als organisatieadviseur bij BDO Management Consultants. Daar gaf hij strategische adviezen aan overheden, onderwijs- en zorginstellingen.
  • Van 1996 tot 2005 was hij wethouder van Groningen. Hij was verantwoordelijk voor stadsbeheer en milieu, volksgezondheid, sport en internationale betrekkingen.
  • Van 2005 tot 2009 was Paas voorzitter van CNV Vakcentrale. In deze functie was hij het boegbeeld van het CNV in polder, politiek en publiek.
  • Sinds 2009 is René Paas de voorzitter van Divosa.