nieuws

08 mei 2008, 10:10

Nieuwe canon over Nederlandse watergeschiedenis

In aanvulling op de canon van de Nederlandse geschiedenis wordt er de komende maanden een canon geschreven over Nederland als waterland. Het werk, dat vijf tot tien onderwerpen gaat bevatten, wordt waarschijnlijk in november uitgebracht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft dijkgraaf Alfred van Hall van het Drents-Groningse waterschap Hunze en Aa's gevraagd voorzitter te worden van de commissie die de canon gaat opstellen. “Het kabinet wil graag een canon over water omdat Nederland natuurlijk een waterland bij uitstek is. Die geschiedenis en kennis willen ze uitdragen'', aldus Van Hall.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn Nederland als delta, de wisselwerking tussen water en natuur, de wisselwerking tussen landbouw en water en het beheer van de dijken. Maar niet alleen het verleden wordt behandeld, er wordt ook gekeken naar de toekomst van het waterbeheer in Nederland.

De canon wordt behalve als boek ook digitaal uitgebracht, zodat het in het onderwijs gebruikt kan worden. Want het kabinet vindt het belangrijk dat jongeren enthousiast worden gemaakt voor watergerelateerde studies. “Via internet bereik je de jeugd en die willen we er graag bij betrekken. De jeugd heeft tenslotte de toekomst, aldus van Hall.