nieuws

03 mrt 2009, 09:09

Nieuwe burgemeester: Ella Vogelaar en het Duitse model

Wie moet de nieuwe burgemeester van Groningen worden? Oud minister Ella Vogelaar deed dit weekend een opmerkelijke uitspraak: tijdens een televisieuitzending van Paul de Leeuw liet ze weten in de maand maart na te zullen denken over de vraag of ze burgemeester van Groningen wil worden. Dat wekt de indruk alsof ze gepolst is voor de functie Ze heeft in elk geval zeer veel bestuurlijke ervaring, een groot netwerk en haar visie op de multiculturele samenleving verschilt nauwelijks van die van Groningens huidige burgemeester. Probleem is wel dat ze momenteel een slechte verhouding heeft met Wouter Bos, en dat lijkt voor de belangen van Groningen niet handig. Stad-Groningse politici gaan in hun weblogs ook steeds meer in op de burgemeestersbenoeming. Zoals ook de nieuwe fractievoorzitter van de Stadspartij, Robbert Prummel. Hij vindt dat we veel kunnen leren van het Rijnlandse, of gewoon het ‘’Duitse model’’. Dit is wat hij schrijft:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’Een bijzondere taak waaraan de nieuwe Fractie zich moet wijden is de burgemeesterkeuze. De negen fractievoorzitters zijn in een vertrouwenscommissie benoemd en straks kunnen zij nog maar heel moeilijk met hun fractiegenoten over die keuze praten. Ik heb geheimhouding beloofd. Vandaag kon ik nog met mijn fractiegenoten spreken over de ideale burgemeesterskandidaat en we spraken af dat we vooral de nadruk willen leggen op ervaring in het besturen van een gemeente en op het werk in de gemeenteraad.


Opvolgen:
De nieuwe burgemeester krijgt straks bij het besturen van de politie en veiligheidsdiensten in de regio rond Groningen nog meer taken dan Jaq. Wallage al als korpsbeheerder had. De nieuwe man of vrouw wordt verantwoordelijk voor een stedelijk en regionaal driehoeksoverleg met politie en justitie, het Regionaal College en de veiligheidsketen. Ga er maar aanstaan…
De nieuwe burgemeester moet dus “shockproof” zijn. We mogen niet iemand uitzoeken die niet kan omgaan met relletjes of een neergestort vliegtuig. Hij of zij mag niet als een kip zonder kop reageren wanneer de dijken doorbreken. Ook tijdens een epidemie van de vogelgriep moet de burgemeester een rots in de branding zijn en vertrouwen uitstralen.


De veiligheidsdiensten en de veiligheidsketen worden gelukkig naar een “Rijnlands”model ingericht.Waarom zijn we daar niet eerlijker in en noemen we het model “Duits”?
Er is bewust niet voor het “topdown”Angelsaksisch model van Grote Bazen-Kleine Bazen-Baasjes gekozen. U kent dat wel uit Amerikaanse en Engelse detectives op TV. Iedereen staat bij zijn baas in de houding en snauwt op zijn beurt zijn ondergeschikte af. Het gevolg is dat de top niet hoort wat er aan de basis gebeurt.
We zijn veel te vaak bij de Britten en Amerikanen in de leer geweest. Het verwaarlozen van het Duits op scholen heeft daaraan bijgedragen. Soms lijkt het alsof alle wijsheid uit Amerika moet komen…


Maar waarom leren we niet meer van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland? Waarom kijken we niet vaker hoe de Fransen problemen aanpakken en dingen organiseren? Nederlands is een Europees land en met oog op de toestand waarin de Amerikanen zich nu bevinden hoef ik u niet uit te leggen dat zij de wijsheid echt niet in pacht hebben.


De Stadspartij wil hoe dan ook meer naar het Oosten kijken. Daar liggen voor Groningen grote kansen, waarover morgen meer.’’


Bron: www.robbertprummel.nl


Meer weblogs van stadspolitici:


www.dsg.nl