nieuws

07 jan 2008, 18:06

Nieuwe burgemeester Eemsmond nu al onder vuur over uitspraken uitbreiding Eemshaven

De fonkelnieuwe vrouwelijke burgemeester van de gemeente Eemsmond, mevrouw Van Beek, komt meteen al onder vuur te liggen na uitspraken van haar over een uitbreiding van de Eemshaven. Die haven kwam tientallen jaren maar niet van de grond, maar groeit plotseling als kool. Zo sterk, dat er nu al gesproken moet worden over uitbreiding. Burgemeester Van Beek liet weten in geval van uitbreiding het meest te voelen westelijke richting. Maar de fractie van gemeentebelangen in de gemeente Eemsmond vindt dat de burgemeester daarmee voor haar beurt spreekt omdat daar de beste aardappelgronden van Europa liggen. Raadslid Harald Bouman meldt:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Gemeentebelangen Eemsmond heeft kennisgenomen van de uitlatingen van het college van B&W van onze gemeente, middels een interview met burgemeester van Beek via Radio Noord.
In haar uitlatingen geeft mw van Beek aan dat de gemeente Eemsmond er voor kiest om de uitbreiding van de Eemshaven in westelijke richting te realiseren. Dit ter geruststelling van de inwoners van het dorp Oudeschip.


Gemeentebelangen Eemsmond is van mening dat de uitspraken van mw van Beek voorbarig zijn en niet verstandig. Als er gesproken wordt over uitbreidingsmogelijkheden voor de Eemshaven, zal het noodzakelijk zijn om een uitgebreide studie te doen naar de verschillende mogelijkheden. Daarbij moet zowel gedacht worden aan de geografische mogelijkheden, maar in eerste instantie aan de strategische koers voor de haven. Afhankelijk van de behoefte van de haven (bijv. shortsea shipping, tankervaart of andere activiteiten) kan pas een beslissing genomen worden waar eventuele havenbekkens gerealiseerd zouden moeten worden. Door nu slechts 1 richting aan te wijzen, beperkt de gemeente Eemsmond de mogelijkheden van uitbreiding. In onze ogen is dat een verkeerde keuze.
Daarnaast is een westelijke uitbreiding niet of slechts in beperkte mate mogelijk. Het college kiest met deze beslissing voor een verdere beperking van de landbouw, die westwaards van de Eemshaven kan beschikken over de beste pootaardappelteelgebieden van Europa.


Het gebied tussen Oudeschip en de Eemshaven heeft ze nu reeds voorzien voor andere activiteiten (kassenbouw), waardoor ook op die lokatie de landbouw wordt beperkt. Door deze activiteiten is het overigens in onze ogen tevens noodzakelijk dat een discussie gevoerd wordt met de inwoners van het dorp Oudeschip over de leefbaarheid voor hen in hun dorp”, aldus Bouman.