nieuws

18 jun 2008, 16:04

Nieuwe bisschop wil banden met protestanten aanhalen

Mgr. Dr. Gerard de Korte, die de positie van bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden overneemt van de tot aartsbisschop benoemde Mgr. Dr. Wim Eijk, ziet het aanhalen van de banden met de protestantse kerken en kerkgangers als één van zijn kerntaken. Dit maakte hij vandaag bekend bij zijn presentatie in de Sint Jozefkathedraal.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Mgr. Dr. Gerard de Korte, die de positie van bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden overneemt van de tot aartsbisschop benoemde Mgr. Dr. Wim Eijk, ziet het aanhalen van de banden met de protestantse kerken en kerkgangers als één van zijn kerntaken. Dit maakte hij vandaag bekend bij zijn presentatie in de Sint Jozefkathedraal.

Volgens De Korte leidt de samenwerking tussen protestanten en katholieken tot een versterkte christelijke identiteit. ,,Onze protestantse broeders en zuster zijn bondgenoten in een liberale cultuur waarin veel mensen afscheid nemen van het evangelie.” De Korte staat bekend als een goed kenner van de protestantse kerk. Zo promoveerde hij in 1999 met een proefschrift over de protestantse theoloog Eduard Thurneysen. Deze kennis van het protestantisme kan volgens hemzelf goed van pas komen in Noord-Nederland, aangezien protestanten daar ver in de meerderheid zijn. 

Een andere taak die de nieuwe bisschop als zeer belangrijk beschouwt is het betrekken van jongeren bij de katholieke kerk. Hij wil daarom veel aandacht gaan besteden aan gezinspastoraten en jongerenwerk. ,,Onze jeugd is de toekomst, ook van de kerk. De voortzetting van het evangelie is van hen afhankelijk.” 

Aartsbisschop Eijk zei blij te zijn met de pauselijke benoeming van zijn oud-hulpbisschop. ,,Met vreugde en dankbaarheid draag ik mijn zetel over aan De Korte. Ik heb van nabij zijn inzet mee mogen maken en ken hem als een herder die goed thuis is in de wereld van het pastoraat en de theologie.”

De Korte zelf zegt zin te hebben om na de in bezit name van de bisschoppelijke zetel op 13 september, te beginnen met zijn werk. ,,Er wordt wel eens gezegd dat dit maar een klein bisdom is, maar qua oppervlakte is het juist heel groot. Ik ben van plan tussen september en kerstmis zoveel mogelijk parochies te bezoeken en zoveel mogelijk mensen te leren kennen.”