nieuws

26 feb 2002, 00:12

Nieuwe aanpak psychische problemen Groningen

Er komt een nieuwe aanpak van de hulpverlening voor mensen met psychische problemen in Groningen. Zes partijen die betrokken zijn bij die hulpverlening zullen daartoe maandag een samenwerkingsovereenkomst afsluiten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De overeenkomst is vooral bedoeld voor mensen die wel hulp nodig hebben maar die daar niet zelf om vragen. De samenwerking richt zich met name op het signaleren van problemen, het organiseren van opvang voor deze mensen en het zorgen voor reïntegratie.
Maandag 25 februari wordt de ‘Samenwerkingsovereenkomst Openbare Geestelijke Gezondheidszorg gemeente Groningen’ in de raadszaal van het Stadhuis ondertekend. De zes deelnemende organisaties zijn gemeente, GGD, Ambulante verslavingszorg, Kuno van Dijkstichting, Maatschappelijke Dienstverlening, Giska en Stichting GGz Groningen.