nieuws

30 okt 2002, 00:12

Nieuwbouw Groningse sluis verdeelt Hoogeland; Bedum: ‘Rampzalig!’

De bouw van een nieuwe sluis ten noorden van Groningen – bij Schaphalsterzijl in Winsum – zorgt voor hoogoplopende ruzies en conflicten op het Hoogeland. Gisteravond was er in de gemeenteraad van Winsum opnieuw geen meerderheid voor de bouw van deze sluis. Volgens burgemeester Evers van Bedum, waar ze bang zijn voor enorme wateroverlast, is de houding van de gemeenteraad van Winsum ‘ellendig en rampzalig’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens het Groningse waterschap Noorderzijlvest is een nieuw gemaal broodnodig omdat het gebied in dit deel van Groningen lager komt te liggen als gevolg van de bodemdaling. Bij Winsum is wel een historische sluis, bij Schaphalsterzijl, maar deze heeft al jaren geen functie meer. Daarom heeft Noorderzijlvest plannen ontwikkeld voor de bouw van een nieuw gemaal.
Maar deze plannen hebben geleid tot veel protest. De ‘Stichting Behoud Schaphalterzijl’ heeft al tot aan de Raad van State geprocedeerd tegen de plannen. Die verwees de plannen wegens een vormfout weer terug naar de provincie Groningen en de gemeente Winsum. De provincie Groningen gaf gistermiddag nog een verklaring af van geen bezwaar voor de nieuwe sluis. Gisteravond was de gemeenteraad van Winsum aan de beurt, die naar verwachting nu ook wel akkoord zou gaan met de sluis.
Maar dat gebeurde gisteravond toch niet, zo meldt vanmiddag Radio Noord. Want de stemmen staakten: zeven voor en zeven tegen. Dat betekent dat er geen meerderheid is voor de nieuwe sluis.
Dit tot grote woede van burgemeester Evers van Bedum. Volgens hem moet er onmiddellijk een gemaal komen, want anders houden de inwoners van Bedum het niet meer droog bij grote regenval. ‘Dit is ellendig en rampzalig!’, zo verklaarde hij tegenover Radio Noord. De Stichting Behoud Schaphalsterzijl liet weten verheugd te zijn over het staken van de stemmen. Volgens deze stichting moet er een nieuw plan worden gemaakt, dat kan rekenen op een veel breder draagvlak dan het huidige ontwerp. Woordvoerder Lindenberg van het Waterschap Noorderzijlvest laat weten zeer teleurgesteld te zijn.
De kwestie wordt nu nog één keer in stemming gebracht in Winsum. Als er dan opnieuw geen meerderheid komt gaat het Waterschap noodmaatregelen nemen, zoals het slaan van een damwand.