nieuws

12 okt 2011, 16:04

Nieuw zwaargewicht moet Groninger Forum ‘verkopen’

Het Groninger Forum krijgt volgend jaar een nieuw zwaargewicht die het Forum beter in de markt moet gaan zetten. Deze zogenaamde intendant, waarvan nog niet bekend is wie het wordt, moet zich vooral gaan richten op marketing, communicatie en het uitwerken en in de markt zetten van het inhoudelijke plan voor het Forum. Met die aanstelling geeft de gemeente Groningen invulling aan het advies van de Commissie Terlouw. Dat staat in de nieuwe Forumvisie die wordt gehanteerd tot aan de opening van het Forum, zo laat wethouder Ton Schroor woensdag weten. “Met deze visie nemen we de regie weer in handen, zoals de commissie ook adviseerde”, aldus Schroor.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De commissie Terlouw vond dat het Forum meer zichtbaar moet zijn in de stad. Tot nu toe vonden activiteiten van het Forum alleen plaats in Forum/Images, de oude Camera-bioscoop. “De activiteiten daar willen we toespitsen op film en debat”, zegt Schroor. “Andere activiteiten willen we gaan onderbrengen bij de partners van het Forum, zoals de bibliotheek en het Groninger Museum.” De huidige wekelijkse programmering wordt daarbij teruggebracht. Schroor ziet liever zes grote activiteiten per jaar. “Maar dat is aan de Forumdirectie.”

De intendant moet er samen met kwartiermaker en huidig Forumdirecteur Bas van Kampen ervoor zorgen dat het Forum meer gaat leven in de stad. De taken van Van Kampen richten zich vooral op de dagelijkse leiding van het Forum. Hij moet onder andere toezien op het bouwproces en de organisatiestructuur uitdenken. De nieuwe intendant, met als profiel dat het een gezaghebbend persoon uit de cultuursector moet zijn, is vooral verantwoordelijk voor het uitwerken van het inhoudelijke concept van het Forum, een helder businessplan en een strategische visie. “De intendant vult het gat dat nu open ligt”, aldus Schroor. “Maar de intendant en de kwartiermaker moeten de klus samen klaren. Er is geen hiërarchische verhouding.”

In de visie wordt ook gesproken over een programma van eisen, waarin staat waar de nieuwe partners aan moeten voldoen als ze zich aan het Forum binden. “Kort gezegd komt het er op neer dat een debatcentrum in het Forum niet ineens kan zeggen dat ze geen debatten meer gaan doen”, noemt de wethouder als voorbeeld. Daarnaast wordt de Raad van Toezicht, nu bestaande uit Hans Alders, uitgebreid van één tot drie personen. Zij zijn vanaf 2015 volledig in functie. De kwartiermaker en intendant kunnen ook terecht bij een nog aan te stellen klankbordgroep met (inter)nationale mensen die betrokken zijn geweest bij een dergelijk concept.

De opening van het Forum staat gepland voor 2017. Na die tijd houdt de rol van de kwartiermaker op en wordt er een nieuwe directie ingesteld die het Forum-concept verder moet invullen. De intendant moet zijn werk in 2015 hebben afgerond.