nieuws

08 aug 2010, 18:06

Groninger wethouder: ‘Rechts kabinet alleen goed voor de villabuurt’

De Groningse PvdA-wethouder Frank de Vries vreest dat het rechtse kabinet waar Nederland op af stevent voor Groningen en het Noorden niet veel goeds in petto heeft. ‘Ik vrees dat er over de stad een gure rechtse wind gaat waaien waarvan juist mensen met een smalle beurs de dupe zullen zijn. Kortom, dit rechtse kabinet in wording is dus vooral goed voor de villabuurt’, aldus Frank de Vries. Hij schreef voor de Groninger Internet Courant een opiniebijdrage naar aanleiding van de vraag die de GIC opwierp over wat een rechts kabinet voor het Noorden kan betekenen. Lees de volledige bijdrage van Frank de Vries:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Nederland lijkt af te stevenen op een rechts kabinet. In ieder geval hebben VVD, CDA en PVV, zoals Ruud Lubbers het uitdrukte, ‘ferme politieke wil’ om zo’n kabinet te maken. Voor mij als sociaal-democraat is dat geen goed nieuws. Ik maak me al enige tijd zorgen over de verrechtsing van Nederland en de daarmee samenhangende verruwing in maatschappij en politiek. Die trend zet op kabinetsniveau door met de voorgenomen samenwerking tussen VVD, CDA en PVV. Ik betreur dat zeer en constateer vooral dat VVD én CDA kennelijk niet opzien tegen samenwerking met een partij die intolerantie hoog in het vandaal heeft en er niet voor terugdeinst om een gespleten samenleving te bepleiten.

Vrijheid en naastenliefde


Volgens mij staat dat haaks op de vrijheid die de VVD altijd zo propageert, of de naastenliefde waarvoor het CDA zegt op te komen. Het maakt de Nederlandse samenleving in mijn ogen vooral koud en onverdraagzaam. En dat laatste is volgens mij aantoonbaar schadelijk voor ons land als handelsnatie met een open, internationale economie.
 

Maar is zo’n rechts kabinet ook slecht voor de stad Groningen, of het Noorden? Die vraag is eerlijk gezegd wat moeilijker beantwoorden. Er ligt immers nog niet echt een concreet regeerakkoord. Hoogstens zijn er enkele globale afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de omvang van de bezuinigingen. Toch durf ik de stelling wel aan dat de voortekenen niet zo gunstig zijn. Hoe komst dat? Mijn eerste zorg zit in de optelsom van de drie uitgangspunten die men zegt te zullen hanteren. Dat is de forse bezuiniging van 18 miljard Euro, de weigering om in dat kader de lasten te verhogen én de aankondiging dat de aftrek hypotheekrente onaangetast blijft.


Huurwoningen


De dringend noodzakelijke hervorming van de woningmarkt blijft hierdoor uit. Sterker nog: vooral huurders zullen de rekening betalen. En dat pakt voor een stad met relatief veel huurwoningen ronduit slecht uit. Er is nog iets wat hiermee verband houdt. De stad Groningen heeft een goede reputatie op het gebied van stads- en wijkvernieuwing. Onze vernieuwende wijkenaanpak loopt gevaar.


De VVD ziet immers de corporaties vooral als een grote ordinaire melkkoe voor de schatkist, terwijl de PVV helemaal niets op heeft met de aanpak in het kader van de prachtwijken. Ik vrees dat er over de stad een gure rechtse wind gaat waaien waarvan juist mensen met een smalle beurs de dupe zullen zijn. Kortom, dit rechtse kabinet in wording is dus vooral goed voor de villabuurt.


Kaalslag cultuursector


Ik heb nog twee punten van grote zorg. De wijze waarop deze partijen zeggen te willen bezuinigingen leidt noodzakelijkerwijs tot twee neveneffecten. Dat is ten eerste een enorme kaalslag in sectoren die afhankelijk zijn van overheidsgelden. Dat zal bijvoorbeeld in de cultuursector hard aankomen. Juist voor een stad als Groningen, waarin cultuur zo’n belangrijk onderdeel van de samenleving vormt en onmisbaar is als vestigingsfactor, gaan we dat voelen. Ook hier leidt een rechts kabinet tot een kille samenleving.


Innovatie en duurzaamheid


Het tweede zorgwekkende effect is dat er ook nauwelijks middelen zullen overblijven voor innovatief beleid op het terrein van onderwijs en duurzaamheid. En dat lijkt voor een stad waar kennis voorop staat en die innovatief wil zijn ten aanzien van energiebeleid niet de goede boodschap.


Ik heb, vrees ik, geen goed nieuws voor stad, noch ommeland. Er is een kabinet in de maak dat goed is voor mensen die al veel hebben. Alleen de villabuurt vaart er wel bij. Maar er is troost. VVD én CDA hadden kennelijk de ‘ferme politieke wil’ om dit allemaal tot stand te brengen.Niemand hoeft straks uit te leggen dat we het niet geweten hebben. We waren er allemaal bij en zagen het gebeuren.’


Frank de Vries

Wethouder Groningen
(ruimtelijke ordening)