nieuws

28 nov 2011, 09:09

Nieuw Forum en aanpak Grote Markt ‘uitstekend voor Groningen’

Twee PvdA raadsleden leveren een hartstochtelijk pleidooi voor de opknapbeurt van de Grote Markt in Groningen en voor de bouw van het Groninger Forum. Volgens het tweetal zijn alle argumenten tegen het Forum en de opknapbeurt nu wel zeer duidelijk aan de orde geweest, en is het goed weer eens duidelijk te maken waarom dit plan ook al weer bedoeld was: meer werk, betere voorzieningen en een mooiere Binnenstad. Dat schrijven Roeland van der Schaaf en Marloes Dekker in hun weblog.Hun betoog gaat vooral in op het stedenbouwkundige karakter van het plan, en niet op de vraag of er wel goede plannen zijn voor de invulling van het Forum. Maar wat het bouwproject zelf betreft, zetten ze nog een keer uiteen waarom ze er zo enthousiast over zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Komende woensdag spreekt de gemeenteraad over het plan Grote Markt-Oostzijde/Forum. Over het Forum is al veel gesproken. Dit doet soms vergeten dat het plan veel meer dan het Forum behelst. Het is een grote ingreep in het hart van onze stad. Een ingreep die volgens de PvdA cruciaal en van grote waarde is voor Stad en Regio: meer werk, betere voorzieningen en een mooiere Binnenstad, aldus de twee gemeenteraadsleden.

Meer werk

‘Het plan voor de Grote Markt met het Forum zal zorgen voor meer werk. Tijdelijk en structureel. De banenmotor die de Binnenstad is, heeft deze impuls nodig. De economische waarde van de Binnenstad voor stad en regio is enorm. De Binnenstad is uniek in zijn grootte in aanbod aan winkels, uitgaan en cultuur. Groningen heeft buitengewoon veel winkeloppervlak in de Binnenstad. Misschien wel te veel. Dit staat onder druk. Op korte termijn door de crisis en op lange termijn door de toename van webwinkels.

Om de binnenstad populair te houden is daarom vooral versterking nodig van de cultuur- en verblijfsfunctie. Naast winkelen moet je meer reden hebben om naar de stad te willen gaan. Het plan voor de Oostzijde en het Forum voorziet hier in. Een nieuw plein met zonnige terrassen. Een nieuwe Oostwand met een hotel. En bovenal het Forum dat de maatschappelijke en culturele betekenis van de binnenstad versterkt: de huiskamer van stad en regio. Daardoor zullen meer bezoekers komen die bovendien meer reden hebben om langer in de Binnenstad te vertoeven. En dat is uiteindelijk ook weer goed voor de economie. Meer werk dus. ‘


Mooier

‘Verder is de PvdA van mening dat het plan de Binnenstad veel mooier zal maken. Natuurlijk, over het uiterlijk van het Forum lopen de mening uiteen. Maar wie nu het doodse en groezelige stukje stad achter de Oostwand ziet, kan daar toch ook niet blij worden. Aan de randen van de Binnenstad is de afgelopen jaren veel goeds gebeurd: Groninger Museum, Westerhaven en straks ook het Damsterdiep. Ook de verbindingen met de Binnenstad zijn daardoor flink opgeknapt. De Grote Markt als hoofdplein en huiskamer van de stad, kan daarom niet achter blijven. Anders hangt de opgeknapte stad straks als los zand aan elkaar. ‘

Sterker

‘Het plan voor de Grote Markt en het Forum getuigt van durf en visie. Maar het plan levert in de stad ook veel weerstand op. En het is waar: een stadsbestuur dat geen risico’s neemt heeft het op korte termijn veel gemakkelijker. Maar wie niet investeert in de toekomst zadelt de stad op lange termijn op met grote problemen. De PvdA kiest daarom voor de toekomst. Groningen heeft het in zich om sterker uit de crisis te komen dan hoe we er in zijn gegaan. Dit project verbetert de werkgelegenheid, de voorzieningen en het aanzicht van de stad.’


Roeland van der Schaaf
Marloes Dekker


PvdA-raadsfractie