nieuws

21 apr 2011, 17:05

Nieuw financieel systeem Da Finci Groningen pakt 2,5 miljoen duurder uit

De gemeente Groningen heeft een tegenvaller bij de aanschaf van een financieel systeem, genaamd Da Finci. De aanschaf valt 2,5 miljoen euro tegen, vanwege extra kosten. De gemeenteraad van Groningen is daar zeer ongelukkig mee.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De raad bespreekt woensdag 27 april het raadsvoorstel ‘Verlengen project Da Finci’. In dit voorstel kondigt het college van B&W aan de ingebruikname van het nieuwe financieel systeem DaFinci met een half jaar te willen uitstellen. De extra kosten voor het project bedragen 2,5 miljoen euro.

De raad toonde zich in de raadscommissie Financiën en Veiligheid deze week zeer kritisch over de kostenoverschrijding. De raad maakt zich vooral zorgen of het college de controle op de financiën bij grote projecten wel voldoende in de hand heeft.

De vergadering begint om 15.00 uur (gewijzigd aanvangstijdstip) in het stadhuis en is openbaar. De vergadering is live te volgen via:

www.groningen.nl/gemeenteraad


AED Alert

Ook bespreekt de raad het initiatiefvoorstel ‘AED-alert’ van de fractie van het CDA. Het CDA wil vrijwilligers, die zich op het moment van een hartstilstand in de directe omgeving
van het slachtoffer bevinden, inschakelen door inzet van een sms-systeem, het AED-alert.

Met dit systeem wordt er na een alarmmelding direct een sms gestuurd naar vrijwilligers die zich in de buurt van het slachtoffer bevinden en direct hulp kunnen verlenen met een defibrillator, ofwel AED.