nieuws

22 nov 2007, 21:09

Nieuw fenomeen in provinciale Groninger politiek : ‘Burgerjury’

Zaterdag 24 november vinden in het provinciehuis 'de Kamers van Groningen' plaats. Circa honderd inwoners van de provincie zullen dan een advies voorbereiden over vier verschillende thema's. Aan het eind van de dag zullen de adviezen worden gepresenteerd aan commissaris van de koningin Max van den Berg en gedeputeerde Marc Calon.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Kamers van Groningen zijn gebaseerd op het fenomeen burgerjury; een nieuwe manier om burgers actief te betrekken bij politieke besluitvorming. Het is de eerste keer dat de provincie dit nieuwe instrument toepast.

Samen met zes georganiseerde discussieavonden in de provincie - waar ruim 700 inwoners bij betrokken waren - en de forumdiscussie op de website www.denkmeepraatmee.nl zorgen de Kamers van Groningen ervoor dat uiteindelijk meer dan 1.000 inwoners actief betrokken zullen zijn bij de totstandkoming van het nieuwe POP.


In de Kamers van Groningen wordt door de zogenaamde Kamerleden gediscussieerd aan de hand van vier thema’s, te weten: Ruimtelijke kwaliteit, Wonen in Groningen, Kernwaarden van Groningen en Verdediging van de Groningse kust.

Elke kamer bestaat uit 20 tot 25 personen, die met elkaar in gesprek gaan om aan het einde van de dag een advies te kunnen geven aan het College van Gedeputeerde Staten. De Kamerleden komen tot hun advies door onderling te discussiëren en door ‘getuigen’ te horen. De getuigen - deskundigen - geven telkens een korte toelichting op elk thema, waarna de Kamerleden vragen kunnen stellen.