nieuws

23 apr 2015, 21:09

Nieuw college van Groningen kiest als thema: “Vertrouwen”

De collegepartijen SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks hebben een akkoord bereikt voor de periode 2015-2019, met als centraal thema ‘vertrouwen’. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het nieuwe college stelt vertrouwen voorop. De coalitie streeft een bestuursstijl na, “waarin waarden als gezamenlijkheid, dienstbaarheid en transparantie een prominente plaats krijgen.”

Inwoners van de provincie Groningen moeten er volgens het college volledig op kunnen vertrouwen dat de provincie voor hun belangen staat en problemen daadkrachtig te lijf gaat.

 

Zware opgaven

 

Groningen staat de komende jaren voor zware opgaven, bijvoorbeeld rondom gaswinning en aardbevingen, energietransitie, krimp & leefbaarheid, het versterken van de economie en het terugdringen van werkloosheid.

 

Het college "heeft het volste vertrouwen in de kracht van de Groninger samenleving en wil de opgaven samen met alle betrokkenen tot een goed einde brengen."