nieuws

05 jun 2012, 11:11

Niet alleen tram: ook zuidelijke ringweg Groningen nu ter discussie

Het college van B en W van Groningen vindt dat niet alleen gekeken moet worden naar het afblazen van de tram maar – wanneer het financieel allemaal enorm tegen blijft zitten – ook naar het afblazen van de opknapbeurt van de zuidelijke ringweg. Geen van beide projecten is een heilig huisje, en in noodgevallen zal een keuze moeten worden gemaakt uit het afblazen van een van beide projecten of naar een andere manier om zwaar te bezuinigen. Dat staat in een voorjaarsbrief die maandagmiddag door B en W van Groningen is gepresenteerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van B&W van Groningen staat voor de opgave om in totaal 80 miljoen euro te bezuinigingen. Met de bezuiniging van 80 miljoen is het college in staat het meerjarenbeeld sluitend te maken, zo melden B en W.


Nadelen op een rij


B en W hebben nog geen keuze gemaakt. Dat zal na de zomer gebeuren, en na overleg met de gemeenteraad. Wel geven ze aan wat de consequenties zouden kunnen zijn van:
 

Afblazen tram:

Wanneer de RegioTram wordt stopgezet, resteert er volgens B en W een bereikbaarheids- en leefbaarheidsprobleem in de (binnen)stad en regio. Het huidige bussysteem is onvoldoende toegerust om de groei aan reizigers op te vangen. Met de RegioTram streeft het college ernaar de (binnen)stad en regio op een duurzame en leefbare wijze bereikbaar te houden. Dit geldt met name ook voor de dynamo’s UMCG en Zernike. De alternatieven voor de tram scoren minder in exploitatie.

Ook in termen van uitstoot en geluidsbelasting scoren alternatieven minder dan de tram. Zonder introductie van de tram krijgt 90% van de woningen meer geluid op de gevel. De luchtkwaliteit verbetert niet wanneer er geen tram komt.

Afblazen Zuidelijke Ringweg

Wanneer de gemeenteraad besluit het project Zuidelijke Ringweg stop te zetten betekent dat, dat de leefkwaliteit van de aanliggende woonwijken niet wordt verbeterd. De barrièrewerking die de
huidige Zuidelijke Ringweg met name in het middendeel heeft, blijft bestaan.


Er ontstaat dan geen verbinding tussen de Oosterpoort en de Linie en het Sterrebos kan niet worden hersteld. Daarnaast wordt de bereikbaarheid van de zogenaamde dynamo’s (UMCG, Binnenstad, Stationsgebied, Europapark) en de doorstroming op de Zuidelijke Ringweg niet verbeterd.