nieuws

29 jan 2001, 00:12

Netwerken jonge ondernemers bundelen krachten

Het Jonge Bedrijven Netwerk (JBN) en Jong MKB Groningen/Drenthe hebben deze week besloten samen verder te gaan. Onder de naam Jonge Bedrijven Netwerk sluiten zij zich aan bij MKB Noord.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er zijn in het noorden verschillende netwerken actief waarin jonge ondernemers elkaar ontmoeten. Na het succes van enige jaren geleden, bleek de betrokkenheid van ondernemers evenwel af te nemen. Er is niet meer voldoende belangstelling voor het organiseren van bijvoorbeeld grote symposia, mede doordat veel jonge bedrijven zo sterk zijn gegroeid dat ze weinig tijd hadden voor nevenactiviteiten.
Met de fusie hopen de ondernemers in de toekomst weer een breder draagvlak te krijgen voor bijvoorbeeld beurzen, nieuwsbrieven en symposia. Ook andere netwerken voor jonge ondernemers hebben inmiddels contact gezocht met het het JBD om zich eventueel aan te sluiten.