nieuws

07 apr 2002, 00:12

Negentiende eeuws boerenbedrijf te zien in

Het negentiende eeuwse Groningse boerenbedrijf is in het Noord-Groningse Leens te bekijken. Daar houdt Museumboerderij Verhildersum van 30 maart toten met 3 november de tentoonstelling ‘Landgoed in Bedrijf’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Commissie Verhildersum 1850, exploitant van de ruim 30 hectare grote boerderij, beheert de landerijen van Verhildersum al jaren op een ecologische manier. Er worden geen kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Bovendien staat de veeteelt in dienst van de akkerbouw. In december 2001 ontving de Commissie hiervoor de Tine Clevering-Meijer Prijs, de cultuurprijs van het Prins Bernhardfonds Groningen.
Op de akkers verbouwt men oude gewassen als spelt, mosterd en veldbonen.Oude runderrassen als blaarkoppen, witrikken en lakenvelders begrazen er de weiden. Ook zijn er exemplaren van het Groningse paard te vinden. De museumboerderij aan de Dijkstilsterweg is wekelijks van dinsdag tot en met woensdag tussen 10.30 uur en 17.00 uur geopend voor belangstellenden.