nieuws

23 sep 2001, 00:12

Nederlandse Hortussen: Hortus Haren heeft toekomst

De andere botanische tuinen in Nederland volgen bezorgd de ontwikkelingen rond de Hortus Haren. “De Hortus Haren heeft een belangwekkende collectie. Het is zonde als die verdwijnt”, zegt Bob Ursum van de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Bob Ursum, tevens wetenschappelijk directeur van de Hortus van de TU Delft, heeft de Hortus Haren zeker toekomst. Hij vindt dat de Hortus Haren dan wel meer ruimte moet krijgen van de subsidiërende overheden. “Ik snap dat wel dat de overheden na de eerdere geldinjectie, niet meteen weer geld willen bijdragen, maar ze hebben veel te snel een beslissing genomen. Dat is een hele slechte zaak.”
Bob Ursum vindt dat er nu het beste ‘een commissie van wijzen’ ingesteld kan worden om nog een laatste reddingsplan te formuleren. “Want er zijn wel degelijk toekomstperspectieven.” Hij vindt het veel te voorbarig om nu al te spreken over de manier waarop kostbare planten na een faillissement elders ondergebracht kunnen worden. Overigens is er in 1999, toen de Hortus er ook al slecht voorstond, al een verdelingsplan voor de planten opgesteld.
De suggestie van medewerkers van de Hortus, dat de persoon van directeur Mark Drissing een oplossing in de weg staat, wijst hij resoluut af. “Het is een normale menselijke reactie om iemand de schuld te willen geven, maar in dit geval onterecht. Ik verzeker u dat Drissen ontzettend z’n best heeft gedaan om een oplossing te vinden”, aldus Ursum.