nieuws

18 aug 2001, 00:12

Nederlandse bloedvoorziening krijgt expertisecentrum voor derde wereld

De Nederlandse bloedvoorziening krijgt een expertisecentrum ter bevordering van een veilige bloedvoorziening in de derde wereld. Doel van het centrum is ondersteuning en advies te geven bij de opzet van bloedbanken elders in de wereld, in het bijzonder in 52 voornamelijk Oost-Europese landen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’De Nederlandse bloedbank wordt daarmee een belangrijke partij in de ontwikkeling van de zogeheten transfusiegeneeskunde’’, aldus een woordvoerder van de Bloedbank Noord Nederland in Groningen, waar het centrum gevestigd wordt. Opdrachtgever is de wereldgezondheidsorganisatie WHO in Geneve. ‘’Er moeten veilige bloedbanken komen in onder meer Slovenië, Macedonië, Joegoslavië, tot aan Tsjetsjenië toe.’’ Vertegenwoordigers van het instituut zijn inmiddels in Oost-Europa voor onderzoek.
‘’Regelmatig wordt aan de bloedbank gevraagd een bijdrage te leveren aan de organisatie van de bloedvoorziening in landen waar deze in een opbouwfase verkeert’’, aldus Marleen de Bruyn, algemeen secretaris van de raad van bestuur van de Stichting Sanquin Bloedvoorziening, de overkoepelende bloedbankorganisatie voor Nederland. ‘’Deze verzoeken komen soms direct van de betrokken landen, soms via de Nederlandse overheid of van organisaties als de WHO, de EU en de Raad van Europa’’.
Uit internationaal onderzoek blijkt dat de veiligheid van transfusiebloed veel beter kan, bijvoorbeeld omdat er gevaar dreigt met infecties als HIV. Ook de voorlichting kan beter. Zo heerst in sommige gebieden het idee dat je van het geven van bloed bijvoorbeeld minder potent wordt.